ДГ "Маргаритка"

Детска градина в град Смядово

 

 

 Добре дошли в официалния сайт

на

Детска градина "Маргаритка" - град Смядово

ДГ"Маргаритка" е открита през 1984г.В момента работи с 5 градински групи и една яслена група. В ДГ се отглеждат ,обучават и възпитават деца от 2 годишна възраст  до навършване на 6 годишна възраст.ДГ разполага с  добра материално техническа база ,спортни площадки за всяка група и собствена площадка по БДП.Тази учебна година ДГ се посещава от 123 деца.